ARCA 2011 u brojkama

Na sajmu ARCA 2011 u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bilo je izloženo 335 inovacija iz Hrvatske i 10 država Europe, Azije i Australije. ARCA 2011 održana je na prostoru većem od 800 m2.
Izlagači Broj izlagača Broj inovacija
Udružene članice Udruge inovatora Hrvatske 21 112
Trgovačka društva 29 33
Akademska zajednica 7 15
Pojedinci 38 38
Mladi inovatori 39 39
Ukupno iz RH 134 237
Inozemni izlagači 10 98
Sveukupno 144 335

SAMO INOVATIVNO GOSPODARSTVO MOŽE PREVLADATI KRIZU

Ovogodišnja 9. međunarodna izložba inovacija ARCA 2011 što je održana od 13. do 15. listopada, središnja je i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva u Hrvatskoj na kojoj je predstavljeno 128 izlagača s više od 250 inovacija iz Hrvatske i svijeta, koje su stvorili pojedinci i timovi stručnjaka njih više od 320. Izložba je postavljena na više od 800 m2.

Značajka ovogodišnje izložbe je iznimno veliki broj inovacija koje su rezultat rada brojnih domaćih gospodarskih i poduzetničkih institucija. Također je na izložbi izloženo i nekoliko inovativnih projekata potpomognutih sredstvima HBOR-a, BICRO te jamstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pružilo je doprinos jačanju hrvatskog inovacijskog kapaciteta putem sufinanciranja vrijednih inovacijskih projekata i podupiranjem promocijskih programa Udruge inovatora Hrvatske. Hrvatska gospodarska komora putem svojih projekata inovatorima pruža konkretnu potporu u promociji i sufinanciranju pojedinih projekata. Vrijedno je napomenuti da su se na izložbi mogle razgledati inovacije koje tradicionalno na ARCA izlažu gradske i županijske udruge inovatora promovirajući na taj način radove svojih članova i članica. Na izložbi su posebnu pozornost pobudili izloženi radovi više od 30 mladih inovatora koji su polučili vrijedne nagrade i priznanja na nacionalnim i međunarodnim smotrama. Interes posjetitelja, njih više od 8.000 privukle su izložene inovacije inozemnih izlagača (Rusija, Rumunjska – dvije selekcije, Mađarska, Češka, Slovenija, Poljska, Iran, Srbija, Bosna i Hercegovina i UKrajine. Vrijednost programa ARCA prepoznala je i IFIA - Međunarodna organizacija nacionalnih inovatorskih asocijacija pružajući konkretnu potporu u animiranju svojih članica za aktivnim sudjelovanjem u programu ARCA.

Najznačajnija poluga rasta i razvoja tvrtke je portfelj intelektualnog vlasništva

Udruga inovatora Hrvatske uvjerena je da svojom misijom promocije inovacija, inovatora i njihovih organizacija pridonosi afirmaciji stvaranja inovacija koje nas vode u sretnije i bogatije društvo.

Produbljivanjem gospodarske krize svako nacionalno gospodarstvo susreće se s problemom produktivnosti. Svjedoci smo činjenice da je u današnjem gospodarstvu najznačajnija poluga rasta i razvoja tvrtke je portfelj njegovog intelektualnog vlasništva. Prema nekim procjenama, udio intelektualnog vlasništva u najvećim svjetskim tvrtkama veći je od 75% ukupne tržišne vrijednosti tvrtke. Osmišljenim korištenjem vlastitog intelektualnog vlasništva i hrvatske tvrtke mogu ostvarivati konkurentsku prednost, širiti svoje tržište, steći bolju prepoznatljivost, ali i povećati prihode, dobit i ukupnu vrijednost tvrtke. Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja udruga inovatora u svakoj državibitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za motiviranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

U tom smislu i odgoj mladih, te istraživački i eksperimentalni rad u njihovim odgojno - obrazovnim procesima, a posebno u visokoškolskom obrazovanju, od ključne su važnosti za razvoj gospodarstva temeljenog na novim znanstvenim spoznajama i na njima baziranim tehnologijama, naglasci su iz prigodnih obraćanja prof.dr.sc. Stjepana Cara, predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, prof. Dunje Seiter – Šverko, ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i prof.dr.sc. Ante Markotića, predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Dr.ac. Andras Vedres predsjednik IFIA – Međunarodne organizacije nacionalnih inovatorskih asocijacija opetovano je naglasio da ARCA kao projekt postaje obrazac sjajne organizacije promotivnih aktivnosti koji je nužan inovatorima i njihovim organizacijama kako u Republici Hrvatskoj tako i unutar Međunarodne organizacije IFIA. Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja udruga inovatora u svakoj državibitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za motiviranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

Otvarajući 9. izložbu inovacija ARCA 2011 gospođa Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva istaknula je da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prepoznalo napore i dosege Udruge inovatora Hrvatske u ostvarenju programskih aktivnosti na organiziranju i unapređivanju inovacijske djelatnosti te pruža svekoliku potporu tim nastojanjima. Naglasila je da je Ministarstvo samo u protekle tri godine osiguralo inovatorima i poduzetnicima više od 800 potpora vrijednih 28 milijuna kuna putem projekta Inovacijama do konkurentnosti.

2. konferencija INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI

Zaključci 1. konferencije održane 2010.,kao i odaziv predavača i sudionika potaknuli su nas da i ove godine zavrijeme izložbe ARCA 2011 organiziramo 2. konferenciju INOVACIJAMA DOKONKURENTNOSTI s ključnim temama: okruženje za kreativnost i inovacije,akademsko obrazovanje i gospodarstvo, inovacije i poduzetništvo teprimjeri dobre prakse.

U svojim uvodnim riječima prof.dr.sc. Stjepan Car – KONČAR - Institut za elektrotehniku, d.d., predsjednik Uprave,predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, i predsjednik IFIA– Međunarodnefederacije nacionalnih organizacija inovatora – Andras Vedres istaknulisu da razmjena iskustava na ovakvim skupovima bitno pridonosi podizanjuinovacijske kulture u gospodarstvu i društvu u cijelini, ali i ukazujenositeljima državnim dužnosnicima na pravce planiranja gospodarskograzvoja.

Na ovogodišnjoj Konferenciji podneseno je 25 referata u okviru predviđenih tematskih cjelina sa slijedećim Programom:


DVORANAA
MODERATOR: Doc. dr.sc. Darko Huljenić, Ericsson Tesla - Zagreb

TEMA

OKRUŽENJE ZA KREATIVNOST I INOVACIJE

Mr. HRVOJE GALIČIĆ, dipl. oec. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, pomoćnik direktorice Sektora kreditiranja, Zagreb

ULOGA HBOR-a U FINANCIRANJU PRONALAZAKA

THE ROLE OF HBOR IN TE FINANCING OF INNOVATIONS

Doc. dr. sc. DARKO HULJENIĆ, manager za tehnologiju i znanstvene aktivnosti, Ericsson Nikola Tesla - Zagreb

ULOGA ZNANJA U ODRŽIVOM SUSTAVU STVARANJA INOVACIJA

THE ROLE OF KNOWLEDGE WITHIN THE SUSTAINABLE SYSTEM FOR CREATING INNOVATION

Dr. sc. JELENA BUDAK – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb

Dr. sc. EDO RAJH – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb

Dr. sc. LJILJANA BOŽIĆ – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb

POTICANJE SURADNJE GOSPODARSTVA I ZNANOSTI U HRVATSKOJ: ISKUSTVO MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U IRCRO PROGRAMU

FOSTERING INDUSTRY - SCIENCE COLLABORATION IN CROATIA: SMEs EXPERIENCE FROM IRCRO PROGRAMME

Mr. sc. LJILJANA KUTEROVAC, zamjenica ravnatelja, Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Zagreb

SUSTAV INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KAO OKVIR ZA POTICANJE KREATIVNOSTI INOVACIJA

INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM AS A FRAMEWORK FOR FOSTERING THE CREATIVITY AND INNOVATIONS

Dipl. ing. matematike, DALIBOR MARIJANOVIĆ, direktor Poslovnog - inovacijskog centra – BICRO d.o.o., Zagreb

PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA - POC

Program Proof of Concept – PoC

Dr. sc. ZLATKO KUZMAN, predsjednik HGKŽupanijske komore Karlovac, Karlovac VALENTINA SEČEN, dipl. oec.,stručni suradnik – HGK Županijska komora Karlovac, Karlovac

STRATEŠKI PRISTUP RAZVOJU INOVACIJSKOG OKRUŽENJA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

THE STRATEGIC APPROACH TO THE OF INNOVATIVE ENVIRONMENT IN KARLOVAČKA COUNTY

Mr. tehničkih znanosti, viši predavač, PETAR ČOVO, SVEUČILIŠTE U ZADRU

HRVATSKI INOVATORSKI PORTAL

CROATIAN INNOVATIVE PORTAL

ANDRAS VEDRAS, predsjednik IFIA– Međunarodna federacija nacionalnih organizacija inovatora – Mađarska

ZNAČENJE DRŽAVNIH I JAVNIH POTPORA U POTICANJU INOVATIVNOSTI I KREATIVNOSTI

IMPORTANCE OF GOVERMENTAL AND PUBLIC SUPORT IN DEVELOPMENT OF CREATIVITI AND INOVATIVNES

Mr. specijalist organizacije i industrijske psihologije, prof. psihologije, TANJA PURETA- RAMIRO d.o.o., Zagreb

RUKOVOĐENJE KOJE POTIČE KREATIVNOST

CREATIVITY FOSTERING MANAGEMENT

SAŠA GROZDANIĆ, dipl. ing. geologije, Razvojna Agencija Zagreb - TPZ d.o.o., Zagreb

POTPORA PROCESIMA RAZVOJA INOVATIVNIH PROIZVODA U RAZVOJNOJ AGENCIJI ZAGREB

THE SUPPORT TO PROCEDURES OF INNOVATIVE PRODUCTS DEVELOPMENT IN THE DEVELOPMENT AGENCY ZAGREB

Mr. ANTE NIKOLAŠ, dipl. ing. elektrotehnike, Zajednica tehničke kulture Brodsko – posavske županije, Slavonski Brod

INTERAKCIJA TRŽIŠTA I INVENTIVNOSTI STVARALAČKIH SUSTAVA

INTERACTION BETWEEN THE MARKET AND CREATIVE SYSTEMS’ INNVENTIVENESS

ANA HAFNER, zamjenik direktora, Ph. D. student, Inovatorski centar Slovenije, Republika Slovenija

NEOVISNI INOVATORI I POTICAJNA OKOLINA ZA INOVACIJE

INDEPENDENT INVENTORS AND SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR INNOVATION

2. Tema

AKADEMSKO OBRAZOVANJE I GOSPODARSTVO

Prof. dr. sc. VEDRAN BILAS, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

CENTAR IZVRSNOSTI ZA NAPREDNE KOPERATIVNE SUSTAVE

CENTRE OF EXCELLENCE FOR ADVANCED COOPERATIVE SISTEMS

Prof.dr. sc. IVAN PETROVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

CENTAR IZVRSNOSTI ZA NAPREDNE KOPERATIVNE SUSTAVE

CENTRE OF EXCELLENCE FOR ADVANCED COOPERATIVE SISTEMS

Rasprava po održanim referatima

ZAKLJUČNA RIJEČ VODITELJA S PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

DVORANA B
MODERATOR: Mr.sc. Domagoj Račić, direktor, Mreža znanja d.o.o., Zagreb

3.TEMA

INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

ĐURO HORVAT,dipl. oec., direktor TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec

MEHANIČKA BIOLOŠKA OBRADA – TEHNOLOGIJA ZA OBRADU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

MECHANICAL BIOLOGICAL TREATMENT - TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF MIXED COMMUNAL WASTE

Dr. NIKO MAJDANDŽIĆ, redovni profesor u trajnom zvanju, Informatički inženjering – ININ d.o.o., Zagreb

SUSTAV INTEGRIRANOG PLANIRANJA I TERMINIRANJA -JEDNA OD MOGUĆNOSTI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA

INTEGRATED PLANNING AND SCHEDULING - ONE OF POSSIBILITIES TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE CROATIAN ECONOMY

BORIS VUKUŠIĆ,direktor - BIMEX PROM d.o.o., Zagreb

INOVACIJOM DO KONKURENTNOSTI

COMPETITIVENESS THROUGH INNOVATION

MARINA GRGIĆ ELDIĆ,dipl. pravnik, Razvojna agencija Zagreb – TPZ, Zagreb

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NA RAZVOJNIM PROJEKTIMA U I&R KLASTERU

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON DEVELOPMENT PROJECTS IN I&R CLUSTER

Mr. sc. BRANKO GRAHOVAC, dipl. oec. , Udruga seniorat, Zagreb

FORMULA GOSPODARSKE EFIKASNOTI ZA IZLAZAK IZ GOSPODARSKE KRIZE

THE FORMULA OF ECONOMIC EFFICIENCY FOR RECOVERY FROM ECONOMIC CRISIS

Željko Kovač, dipl. ing. elektrotehnike, poslovni savjetnik, Centar za poduzetništvo Zagreb d.o.o, Zagreb

ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA PODUZETNIŠTVA

ALTERNATIVE SOURCES OF ENTREPRENEURSHIP FUNDING

4. TEMA

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Prof. dr. sc. DARKO UJEVIĆ, dekan, Sveučilište u Zagrebu , Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

RAZVOJ I PRIMJENA SUSTAVA VELIČINE ODJEĆE

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE CLOTHING SIZE SYSTEM

Dr. sc. ANTE JUKIĆ, izvanredni profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

NANOTEHNOLOGIJA - PARTNERSTVO KONČARINSTITUTA ZA ELEKTROTEHNIKU I FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA ITEHNOLOGIJA U TEMELJNIM ISTRAŽIVANJIMA

NANOTECHNOLOGY - PARTNERSHIP OF KONČARELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE AND FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING ANDTECHNOLOGY IN FUNDAMENTAL RESEARCH

Prof. LJUBOMIR SAMARDŽIJA, Udruženje inovatora Bihać, Bosna i Hercegovina

"EKOBIS-2011" FORUM EKOLOŠKIH INOVACIJA

“EKOBIS-2011” ECOLOGICAL INNOVATIONS FORUM

Mr. ŽARKO BAUČIĆ, dipl. ing. stroj. BASTA d.o.o., Zagreb

IZVEDBENI MODEL SUSTAVNOG ANGAŽMANA KREATIVNOSTI DJELATNIKA TVRTKE U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI TVRTKE

THE EXECUTIVE MODEL OF SYSTEMATICENGAGEMENT OF COMPANY’S EMPLOYEES CREATIVITY IN FUNCTION OF IMPROVINGTHE COMPANY’S COMPETITIVENESS

Prof. dr. sc. UROŠ STANIĆ, viši znanstveni savjetnik, Kosezi d.o.o., Ljubljana, Republike Slovenija

PRETVORBA BOLNICA U GORENJSKOJ U INOVATIVNE BOLNICE

TRANSFER OF HOSPITALS IN GORENJSKA TO INNOVATIVE TYPE

Rad 2. konferencije INOVACIJAMA DOKONKURENTNOSTI pratilo je više od 80 sudionika s područja RepublikeHrvatske. Nakon svake obrađene tematske cjeline sudionici konferencije inositelji referata razvili su raspravu nakon čega je Znanstveni odbor2. Konferencije usvojio slijedeće:

P O R U K E

Inovacije bitno pridonose konkurentnosti proizvoda i usluga te su preduvjet uspješnog gospodarstva i održivog razvoja.

Primijenjena znanstvena istraživanja izvorište su nastajanja visoko tehnoloških inovacija.

Srednje i visoko obrazovanje uz eksperimentalnirad u radionicama i laboratorijima ključni su za primjenu znanja,razvoj vještina i stvaranja inovacija.

Umrežavanje akademske zajednice i gospodarstva ključno je za povećanje konkurentnosti i održivog obostranog razvoja.

Tehnička kultura kao dio obrazovnog sustava imavažnu ulogu u usmjeravanju mladih ka prirodnim i tehničkim znanostimakoje su temelj gospodarskog razvoja.

Očekuje se da odgovarajuća ministarstva idržavna tijela prepoznaju inovatorsko stvaralaštvo kao i povezivanjegospodarstva i znanosti za temelj održivog razvitka Republike Hrvatske.

Potpisan sporazum o suradnji

Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr.sc. Stjepan Car i direktorica Nacionalne Uprave za znanstvenaistraživanja Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih i sportaRumunjske Camelia Marinescu potpisali su Sporazum o suradnji kojem jecilj daljnje unapređenje suradnje dviju institucija u promociji itransferu inovacija i rezultata znanstveno istraživačkih projekata.Jednako je tako predviđena i međusobna pomoć u organiziranju novihizložbi inovacija i novih tehnologija u Rumunjskoj odnosno Hrvatskoj kaoi promidžba inovacija i novih tehnologija na trećim tržištima ilisajmovima znanja i inovacija.

Novi vitezovi inovatorstva

Na svečanosti uručivanja službenihnagrada ARCA 2011 upriličeno je i uručenje Odličja Vitezova inovatorstvaIFIA Međunarodne federacije nacionalnih inovatorskih asocijacijapojedincima za dugogodišnji inovatorski, profesionalni i dragovoljni radu organiziranom inovatorskom sustavu Republike Hrvatske i to:

prof. Mladenu Marušiću strukovna škola Faust Vrančić u Zagrebu za dugogodišnji mentorski rad s mladima

Milanu Hrenoviću inovator iz Zagreba za 50. godina inovatorskog rada

inž. Marku Bubašu, predsjedniku Udrugeinovatora Karlovačke županije i zamjeniku predsjednika Udruge inovatoraHrvatske za 40. godina dragovoljnog rada u hrvatskom inovatorskomsustavu

Đaniju Pincanu, tajniku Saveza udrugainovatora Istarske županije za 30. godina profesionalnog i dragovoljnograda u hrvatskom inovatorskom sustavu

Silvani Svilar, stručnoj suradnici uUdruzi inovatora Hrvatske za 20. godina profesionalnog i dragovoljnograda u hrvatskom inovatorskom sustavu

Službene nagrade ARCA 2011

Međunarodni ocjenjivački sud ARCA 2011sastavljen od istaknutih znanstvenika i stručnjaka u području primjeneznanja i inovativnog stvaralaštva:

Prof.dr.sc. Petar Biljanović – Fakultet elektrotehnike i računarstva – predsjednik suda

Dr.sc. Jelena Bleiziffer, Institut IGH u Zagrebu,– članica suda

Inž. Marko Bubaš – zamjenik predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, tajnik suda

dr.sc. Evgeny Kaynov, Ruska kuća za međunarodnu znanstvenu i tehnološku suradnju - član suda

Dr.sc. Ante Elez, KONČAR – Institut za elektrotehniku, Zagreb – član suda

prof. Marčelo Marić, Udruga inovatora Hrvatske – član suda

Branka Rakić dipl. inž., Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva – članica suda

Prof.dr.sc. Damir Semenski, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – član suda

Josip Turković dipl. inž. Hrvatska elektronička industrija, Zagreb – član suda

Četiri ključna kriterija prema kojima suocjenjivane izložene inovacije bila su: kreativnost, komercijalnavrijednost, tehničko-tehnološka razina i mogući utjecaj na okoliš tesigurnost i zdravlje ljudi.

Samo 31 % izloženih inovacija dobilo je službene nagrade ARCA 2011, a svi drugi Priznanja za sudjelovanječime su Organizacijski odbor i Ocjenjivački sud ARCA željeli poručitisvima da je stvaranje novog, boljeg i različitog od postojećeg, ključuspjeha u poslovanju tvrtki i veliki izazov za afirmaciju primjenestečenih znanja i vještina tijekom redovnog, ali i cjeloživotnogobrazovanja.

Temeljem dvodnevnog rada Ocjenjivački sud usvojio je 15. listopada 2011.

ODLUKU

o dodijeli službenih nagrada ARCA 2011 slijedećim pojedincima i institucijama:

1

ELEKTROMOTOR S PERMANENTNIM MAGNETIMA NAMIJENJEN POGONU MANJIH PLOVILA

Dr.sc. Branimir Ružojčić

zlato

3

FASADNI OKVIR ZA MONTAŽU PROZORA P20110064A

ANTIĆ RATKO

zlato

10

THE BLUE DOLPHIN MEDIJSKA TERAPIJA,HAA-BR.02-289902-2506A

MAJA PLOH

Zlato, Posebno priznanje prvog instituta istraživača i inovatora u I.R.Iran

14

NASTAVNO UČILO „FN SET 20W”

Arsoski Stevče-
AURORA ENERGETIKA d.o.o.

zlato

32

SAMOSTABILIZIRAJUĆE OSOBNO VOZILO NA JEDNOM KOTAČU
PCT/HR2011/000023

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave i
obradbu informacija, prof.dr.sc. Damir Seršić

Zlato, Posebno priznanje prvog instituta istraživača i inovatora u I.R.Iran

58

INNOVATION@NET

CITUS d.o.o., Tomislav Bronzin mag. ing. el.

zlato

62

REGULATOR DIFERENCIJALNOG TLAKA BEZ POMOĆNE ENERGIJE

Stanko Bezek

zlato

79

TRAMBUS

Sven Kapuđija

zlato

86

PRETOVARNE STANICE TIP TEHNIX

Ðuro Horvat-TEHNIX d.o.o.

zlato

91

INTESTISAN

Nikola Petković

zlato

105

LUKSUZNA JAHTA

Simtec marine d.o.o.

zlato

119

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA BRODU TIP BRODOPURBS40

Antun Željko Lukas mr.sci.biol.,
Darko Novosel, TTK Karlovac

Zlato,IFIA cup

120

BACAČ GRANATA

HS PRODUKT d.o.o., Marko Vuković, Janko Marković

zlato

125

ISTRAŽIVAČKA MODULARNA KOLICA UPRAVLJANA PREKO WLAN-A

Kristijan Blakšić

zlato

126

KONDENZACIJSKA PARNA TURBINA S REGULIRANIM ODUZIMANJEM
PARE SNAGE 1000 KW (MAX.1200 KW)

TTK Karlovac, Gupa autora

zlato

154

METODA PRETVORBE KISELOG MULJA (OTPADRAFINIRANJA NAFTE) U BITUMEN UZ POMOĆ POLIMERNE METODE/METHOD FORCONVERTING ACID-SLUDGE (WASTE OF RE-REFINED OIL) TO BLOWN BITUMEN BYPOLYMER METHOD

Gosp. Seyed YOUSEF c

zlato

184

ELABORACIJA EFIKASNIH METODA DOBIVANJANOVIH NA TOPLINU OTPORNIH MATRIČNIH POLIMERSKIH NANO-STRUKTURA/THEELABORATION OF EFFECTIVE METHODS OF OBTAINING OF THE NEW HEAT-PROOFINGMATRIX POLYMERIC NANOSTRUCTURED COMPOSITES.

Novotortsev V.M., Eremenko I.L., Muzafarov A.M.
Institut Kurnakov za općenitu i inorgansku kemiju, Ruska akademija znanosti
Ruska Federacija

zlato

186

TV OPREMA ZA ISPITIVANJE BUŠOTINA/TV EQUIPMENT FOR WELLS INVESTIGATION.

Ermolin Aleksandr, Novikov Evgeniy, Chkouratnik Vladimir, Vartanov Aleksandr, Kovpak Igor
Moscow State Mining University
Russian Federation

zlato

190

PROTUPOŽARNO SREDSTVO “ARMED”/FIRE-FIGHTING LIQUID

Slavko Likar

zlato

196

MC SISTEM GRADNJE – PRETVORNIČKE FEROCEMENTNE DVORANE/MC SISTEM GRADNJE – PREFABRICATED FERROCEMENT HALLS

Milenko Milinković i Mladen Milinković
„MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO

zlato

219

MEHATRONIČKI SUSTAV ZA MJERENJE KUTNIH POMAKA/MECHATRONICS SYSTEM FOR MEASURING THE ANGULAR DISPLACEMENTS

NACIONALNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ MEHATRONIKE I MJERNIH TEHNIKA – INCDMTM
GHEORGHE I. GHEORGHE, BECA PAUL, MOCANU NECULAI, ANCUTA PAUL, OLARU MIRCEA, ILIE IULIAN

zlato

222

ZRAČNI ELEKTRIČKI VODIČ SA VLASTITOM ZAŠTITOM OD MRAZA / LEDA/Aerial electrical conductor with self-protection to frost / ice

INCDIE ICPE-CA
Palii Liviu-Sorin, Kappel Wilhelm, Codescu Mirela-Maria, Pãtroi Eros-Alexandru, Iorga Alexandru, Ionescu Ion, Racoviþan Irina

zlato

223

SASTAV I METODA OBRADE, DEZINFEKCIJE,KEMIJSKE I BIOLOŠKE RESTAURACIJE POVRŠINE POVIJESNIH DOKUMENATA UZ POMOĆHIDROKSIAPATIT NANOČESTICA/Composition and treatment method,disinfection chemical and biological restoration of historical papersurface by hydroxyapatite nanoparticles

Nacionalni istraživački i razvojni institut za kemiju i petrokemiju - ICECHIM
Rodica-Mariana ION, Sanda Maria DONCEA

zlato

225

PROCES DOBIVANJA IMUNOSORBENT TRENBOLONE-3-UGLJIKOMETILOKSIMA-
OVALBUMIN UGLJIKOMETIL-CELULOZE (TREN-3-CMO-OVA-CM- CELULOZA)/
Process for obtaining immunosorbent
trenbolone-3-carboxymethyloxim- Ovalbumin carboxymethyl-cellulose-
(Tren-3-CMO-OVA-CM- cellulose)

Horia Hulubei Nacionalni institut za istraživanja i razvoj u području fizike i nuklearne energije (IFIN-HH)
Dorobantu Ioan, Harangus Livia, Corol Delia Irina

zlato

226

PROCES DOBIVANJANANDROLON-3-UGLJIKOMETILOKSIMA-GOVEDSKOG SERUMA ALBUMIN-ALKALNEFOSFATAZE (NAND-3CMO-BSA-FA) ENZIMSKI MARKER/Process for obtainingNandrolone-3-carboxymethyloxime- bovine serum albumin-alkalinephosphatase (nand-3CMO-BSA-FA) enzymatic marker

Horia Hulubei Nacionalni institut za istraživanja i razvoj u području fizike i nuklearne energije (IFIN-HH)
Dorobantu Ioan Harangus Livia, Corol Delia Irinase

zlato

228

JEZICI BEZ BARIJERA/LANGUAGES WITHOUT BARRIERS

Dagmar RÝDLOVÁ

zlato

6

UREĐAJ ZA BEŽIĆNO UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE RAZLIČITIH
APARATA I UREĐAJA ’’INTERFACE 4+4’’

MARČELO MARIĆ, ZORAN ČERNJA

srebro

27

WMIX - BEŽIČNA KOMUNIKACIJA U KONEKTORUUNSKA 3

Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i računarstva
, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija- Luka Celić

srebro

29

SUSTAV ZA KONTINUIRANO MJERENJE SNAGE NA BRODSKOJ OSOVINI

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave i
obradbu informacija, Zoran Stare, Hrvoje Džapo

srebro

34

MEDICINSKI STOLAC

Đorđe Štangl

srebro

42

SVJETLOVODNI UMETAK ZA UHO S UGRAĐENIM OPTIČKIM KABELOM, PCT/HR2011/000037

TONČI KOSOR, oec

srebro

51

GRAETZ

Filip Dragić, I. Tehnička škola Tesla

srebro

54

UREĐAJ ZA USMJERAVANJE SUNČEVIH ZRAKA NA SOLARNI PANEL

Mentor: Martin Kaprel, Luka Pavličić

srebro

61

AUTOMATSKO CILJANJE KAMERE NA KRANU

STYPE CS d.o.o.- Stjepan Čajić

srebro

99

M.B. 001

Nagradu dijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je zlatna medalja s likom Nikole Tesle.

Autor: Marko Bermanec 6. razred
, Mentor: Josip Polaček

srebro

102

KUĆA PRIRODNE IZVRSNOSTI

PTO NEKIĆ, Rade Nekić, Dragica Nekić

srebro

115

ČAROBNI PAPIR U970085

Vladimir Halovanić

srebro

118

CENTRIFUGALNA VRCALJKA –VERTIKALNA

TRI E d.o.o., Autor:Dr. Dadić Ivan

srebro

121

DNO SPREMNIKA STRELJIVA

HS PRODUKT d.o.o., MARIO RENDULIĆ

srebro

127

PODIZNI PANTI ZA VRATA S REGULACIJOM TEŽINE VRATA

Milan Hrenović, TEHNOPLASTIKA d.o.o.

srebro

132

GRABOVČEVA KRMA

Ante Grabovac

srebro

155

UBLAŽIVAČ BOLOVA MENSTRUACIJE (ANTI DYSMENORRHEA 08)/PAIN KILLING INSTRUMENT FOR MENSTRUATION (ANTI DYSMENORRHEAL 08)

Gđa. Sheida RAFIEZADEH GHARAHTAPEH
Gđa. Mansoureh HOSSEINI
Gosp. Amin GHALEGHAFI
Golestan sveučilište medicinskih znanosti

srebro

157

PISOAR S AUTOMATSKIM ISPIRANJEM POKRETAN ENERGIJOM IZ URINA/URINE ENERGY OPERATED AUTOMATIC FLUSH URINAL

Bereznai, József

srebro

171

ORTOPEDSKA PLOČICA SA RAŠLJASTIM VIJCIMA/ORTHOPEDIC PLATE WITH FORKED SCREWS

Dr. Adnan DIZDAR

srebro

176

BROD ZA UKLANJANJE PLUTAJUĆEG OTPADA/WATER SURFACE CLEANING VESSEL

Ljubomir SAMARDŽIJA

srebro

180

CJEVASTA PRITKA ZA ZALIJEVANJE/WATERING TUBE-POLE

Josip GUJIĆ

srebro

181

NAČIN ZAŠTITE OD KRIVOTVORINA I KONTROLAAUTENTIČNOSTI VRIJEDNIH PROIZVODA/WAY OF PROTECTION AGAINST FAKES ANDCONTROL OF AUTHENTICITY OF VALUABLE PRODUCTS

Ruska Federacija
Fakultet fizike, M.V.Lomonosov Moscow State University,

srebro

182

METODA ZAŠTITE OD KRIVOTVORINA I KONTROLAAUTENTIČNOSTI VRIJEDNIH PROIZVODA/METHOD OF PROTECTION AGAINST FAKESAND CONTROL OF VALUABLE PRODUCTS AUTHENTICITY

Bazylenko V.A., Batsev S.V., Davletshin I.Z., Ulasevich M.S.
Ruska Federacija
Fakultet fizike,

srebro

183

METODA DOBIVANJA KALCIJ PEROKSIDA (NANO-KEMIJA PEROKSIDA)/THE METHOD OF OBTAIN OF CALCIUM PEROXIDE (NANOCHEMISTRY OF PEROXIDES).

Novotortsev V.M., Prikhodchenko P.V., Tripol`Skaya T.A.
Institut Kurnakov za općenitu i inorgansku kemiju, Ruska akademija znanosti
Ruska Federacija

srebro

193

PLASTIČNE APROKSIMALNE MATRICE SA PERFORACIJAMA ZA IVORY DRŽAČE/PLASTIC PROXIMAL MATRICES WITH PERFORATIONS FOR IVORY HOLDERS

dr. Žarko Kolundžija

srebro

205

OPREMA ZA ULTRAZVUČNU OBRADU ELEKTRIČNIMPRAŽNJENJIMA DUBOKIH MIKRO-UTORA/Equipment for ultrasonic aidingelectrodischarge machining deep microslots

Politehničko sveučilište u Bukureštu
GHICULESCU Liviu Daniel, MARINESCU Niculae Ion, NANU Sergiu

srebro

211

VANJSKO RASVJETNO TIJELO S LED MODULIMA/Outside Luminaire with LED-s modules

ICPE SA
IVANOVICI Constantin, POPA Ionel, DRÂNGÃ Ioan, KOTELEŞ Lorant Arpad, CRISTEA Gheorghe, RACICOVSCHI Dan Vergil

srebro

212

SOFFIT LAMPA S LED MODULIMA ZA UNUTRAŠNJE OSVJETLJENJE/Soffit Lamp with LED-s for the Inside Lighting

ICPE SA
IVANOVICI Constantin, POPA Ionel, DRÂNGÃ Ioan, KOTELEŞ Lorant Arpad, RACICOVSCHI Dan Vergil

srebro

217

METODA I POGONSKI SUSTAV BEZ POTREBEULAGANJA VLASTITE ENERGIJE ZA MOBILNE SUSTAVE/Method and device ofpropulsion without any source of self-energy for mobile systems

Institut čvrste mehanike Rumunjske akademije
Ovidiu Ilie Sandru, Radu I. Munteanu, Luige Vlãdareanu, Lucian M.Velea, Paul Şchiopu, Mihai S. Munteanu, Alexandra Şandru, Gabriela Tonþ,Victor Vlãdareanu, Ioan Bacalu, Lucian Stanciu

srebro

233

TURBINA BEZ LOPATICA/BLADELESS TURBINE

Miroslav SEDLACEK
Czech Technical University in Prague,

srebro

234?

model vjetrenjače s rotirajućim vertikalnim vratilima, sigurnosni oklop za
„flaksericu“, nož za obrezivanje voćaka,

hmelina janko

srebro

240

device for creation of the biodequte electromagnetic fields

vasyl goch et alea

srebro

11

POSTUPAK I UREĐAJ ZA RELAKSACIJU, OPUŠTANJE I POBOLJŠANJE OPĆEG STANJA ZDRAVLJA D20110227

DEVOVIĆ NEDŽAD

Bronca, IFIA medalja za inovativnost

16

USISAVAČ SA MOKRIM FILTEROM

Kostić Borislav- ELEKTRONCO

bronca

31

PANORAMSKI SUSTAV ZA POMOĆ VOZAČU PRI PARKIRANJU VOZILA

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave
i obradbu informacija, Adam Heđi,
dipl. Ing, prof. dr. sc. Sven Lončarić

bronca

35

SKLOPIVE KRUŽNE STEPENICE

Alan Posavec, Industrijsko obrtnička škola Virovitica

bronca

39

TAMNA ČOKOLADA S CVJETNIM MEDOM I S MASLINOVIM ULJEM

MARINKO BIŠKIĆ

bronca

41

KVAPAK – PROSTORNI RAZMJEŠTAJ JEDINICA U KNJIŽNICI

JOSIP KALEBIĆ, student

bronca

46

HIBRIDNA VJETROELEKTRANA - DESTILATOR P20110545A

Prof. dr.sc. NEVEN NINIĆ

bronca

48

LED KOCKA

DPTK Samobor,
Učenik: Jurica Rešetar, Mentor: Ivan Vlainić

bronca

52

ROBOCAM

Josip Larva

bronca

57

CB AUTOMAT

Nikola Gnječ

bronca

59

VIOLENCESTOP!

Mag informatika d.o.o.- Miroslav Milak

bronca

63

HELIKOIDNA JEDNOVOJNA BARIJERA

Lucijan Fajs

bronca

64

MELISSINA ANTI AGE NOĆNA KREMA

OPG Jakopović

bronca

65

NIKEL ALPSKA RUŽA -SERUM PROTIV BORA

Nika Brlečić, Mirjana Brlečić

Bronca,Nagrada Ruske Kuće za međunarodnu suradnju za najbolju ženu inovatoricu

71

ČEP S BOČNIM OTVOROM P20100424A

FRANO PERICA

bronca

72

NAPRAVA SA SVJETLOSNOM SIGNALIZACIJOM ZA NOĆNI RIBOLOV SA PANULOM P20110079A

NENAD GOSPODNETIĆ

bronca

84

MEDNO PROPOLISNI SIRUPI P20110559A

PIP d.o.o., IVAN BRAČIĆ

bronca

96

CROSALWAT SOLAR SYSTEM

Goran Nikolašević

bronca

98

ROBOTIZACIJA POLJOPRIVREDNIH UREĐAJA

Autor: Mario Andrija Balug,
Mentori: Ivan Murgaš i Josip Polaček

bronca

101

MANUFAKTURA CDR

Dragana Romić

bronca

117

SAT SA POKRETNIM PRIKAZOM

O.Š. DUBOVAC, Autori:članovi kluba
Predstavnik: Toni Pogačić
Mentori:Zlatko Mikač, instruktor
Zoran Halič, član
Miljenko Ožura, prof

bronca

130

ETUI ZA KARTICE

Milan Hrenović, TEHNOPLASTIKA d.o.o.

bronca

135

BEHDID 8.50, ELEKTRONSKO POVEĆALO KOJE SE MOŽE SPOJITI NA
NAGLAVNI ZASLON/BEHDID 8.50, ELECTRONIC MAGNIFIER, CONNECTABLE TO AN EYEWEAR MONITOR

Nagradu dijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je srebrna medalja s likom Nikole Tesle.

Gosp. Seyed MANSOUR MOINZADEH

bronca

137

ROBOT ČISTAČ S VELIKIM MANEVARSKIM SPOSOBNOSTIMA U
IRANSKIM KUĆAMA/CLEANER ROBOT WITH HIGH MOVEMENT CAPABILITY IN IRANIAN HOUSES

Gđa. Zahra SHABANI

bronca

148

INTELIGENTNI SUSTAV UPOZORENJA NA AUTOCESTAMA/INTELLIGENT HIGHWAY WARNING SYSTEM

Gosp. Iman ZARNEGARPOUR

bronca

149

SUSTAV IDENTIFIKACIJA TIJELA NAKONNESREĆA NA OSNOVI OTISAKA PRSTIJU, (PRISTUP UPRAVLJANJATIJELIMA)/IDENTIFY BODIES AFTER THE DISASTER SYSTEM BASED ON FINGERPRINTTECHNOLOGY, (THE APPROACH TO MANAGEMENT BODIES)

Masoud TAJBAKHSH
dr.Vahid HOSSEINI JENAB

bronca

151

NOSAČ IV LINIJE ZA IV TERAPIJU/IV LINE HOLDER MACHINE FOR IV THERAPY

Gosp. Yusef RAFIEE BYRAAMI

bronca

166

MASLAC OD SJEMENA LANA I METODA PROIZVODNJE MASLACA OD SJEMENA LANA/LINSEED BUTTER AND A METHOD OF PRODUCING LINSEED BUTTER

Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants

bronca

170

TURBINA ZA SPORE VODOTOKE/TURBINE FOR SLOW WATER STREAMS

Zdravko BOSNIĆ

bronca

173

SOBNI PROČISTAČ ZRAKA/ROOM AIR CLEANER

Ejub KARADŽIĆ

bronca

179

KORNET „SOMBRERO”/“SOMBRERO” ICE CORNET

Ajla SADIKOVIĆ

bronca

187

KOLIJEVKA S MOTORNOM NJIHALICOM/A DEVICE FOR CRADLING INFANTS AND ROCKING THEM TO SLEEP

dr. Borut Likar

bronca

195

BIO FERMENTIRANI SOK CIKLE/BIO FERMENTED BEETROOT JUICE

Mr. Božica Mladenović, Nataša Milanović, Nebojša Milanović
Biosil d.o.o

bronca

198

SUSTAV UKRUĆENIH KONSTRUKCIJA ZA ZIDANJEOBJEKTA U CILJU OJAČANJA NA HORIZONTALNE UTJECAJE - POTRES/SYSTEM OF NEWMASONRY OBJECT IN AIM OF STIFFENING TO HORIZONTAL INFLUENCES -EARTHQUAKE

Zoran Petraškovic
Sistem DC90

bronca

206

UREĐAJ ZA SMANJENJE VRTLOGA I POVEĆANJESTUPNJA OBRADE KISIKOM TURBINOM POKRETANE VODE/DEVICE FOR VORTEXREDUCTION AND GROWTH OF OXYGENATION DRGREE OF TURBIN DRIVEN WATER

SC HIDROELECTRICA SA
DAIA FLORIAN-PETRE, RAICU TICUSI PANTELIE, NEMTOIU SIMONA GRETA, POENARU DRAGOS ANDREI

bronca

218

HIDROTERMALNA METODA ZA DOBIVANJENANO-MATERIJALA BRZIM URANJANJEM ZABRTVLJENE AUTOKLAVE U TERMOSTATSKUKUPKU SOLI ILI SILIKONSKIH ULJA/Méthode hydrothermale pour l'obtentionde nanomatériaux rapidement par immersion dans l'autoclave sels de bainthermostaté ou des huiles dans le silicium en fusion

Nacionalni istraživački i razvojni institut za elektrokemiju i čvrste materijale, Timisoara
Stefan Novaconi, Carmen Lazau, Marian Nitu, Paulina Vlazan, Ioan Grozescu

bronca

221

KOMPOZITNI MATERIJAL NA BAZI PALADIJA ZASELEKTIVNU SORPCIJU VODIKA I NAČIN NJEGOVE PROIZVODNJE/Palladiumcomposite material for selective sorption of hydrogen and itsproduction methods

DAVID Elena
STEFANESCU Ioan

bronca

24

ROBOT ZA HIDRO-DINAMIČKU OBRADU BETONSKIH I METALNIH POVRŠINA
-- ROBOT R JET - 062

Ante Mamić,direktor prodaje
i marketinga „INTECO” d.o.o.

ARCA, posebno priznanje PRVOG INSTITUTA ISTRAŽIVAČA I INOVATORA U I.R.IRAN

66

AUTONOMNI SUSTAV NAPAJANJA

Končar-Institut za elektrotehniku d.d.
dr Mate Jelavić, Bakir Ðonlagić,
dr Kristijan Horvat, Davor Živko, Ivan Cvrk, mr Boris Lesan, drMiroslav Poljak, Matija Šinko, Branislav Radanović, Tomislav Dragičević

ARCA,NAGRADA RUMUNJSKOG MINISTARSTVAZANOSTI, OBRZOVANJA, MLADIH I INOVACIJA,RUSKA KUĆA ZA MEĐUNARODNUSURADNJU NAGRADA ZA VISOKU RAZINU INOVATIVNOSTI

185

TEHNOLOGIJA SMRZAVANJA TLA URUDARSTVU/GROUND FREEZING TECHNOLOGY IN UNDERGROUND ENGINEERING. Nagradudijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je brončanamedalja s likom Nikole Tesle

Shuplik M., Plohih V., Nikiforov K., Kiselev V., Borisenko V.
Moscow State Mining University
Ruska federacija

ARCA

208

MJEŠAVINA I POSTUPAK DOBIVANJA KOMPOZITACEMENTNO - POLIMERNE MJEŠAVINE ZA PRIMJENU NA ASFALTIRANIM CESTAMA IAUTOCESTAMA /Composition and process for obtaining a cement-polymermixture composition and process for application the composition to pavedroads and highways

Globalni centar ekoloških istraživanja - gECOroads
Cristian Daniel IORGOIU, Marian VELCEA

ARCA

220

EKOLOŠKI, NA TOPLINU OTPORNI IMPREGNACIJSKI PREMAZI/Ecological thermo resistant impregnation coating compositions

Istraživački institut za napredne premaze
Prundianu Mihai, Florena Ciobanu, Radita Gardu Alexandra Pica

ARCA

85

CENTRI ZA GOSPODARENJEM OTPADA EKO – SANATOR DEPONIJE

Ðuro Horvat-TEHNIX d.o.o.

VELIKA NAGRADA ARCA GRAND PRIX, POSEBNA PRIZNANJE MINISTARSTVA ZNANOSTI RUSKE FEDERACIJE

81

TESLA U SKULPTURI

Pero Jelisić, akademski kipar

diploma

83

KVIZ ZNANJA IZ PODRUČJA FIZIKE I POZNAVANJA LIKA I DJELA NIKOLE TESLE

Sunčica Belošević

diploma

131

NOVE GRAÐEVINSKE SMJESE

Ante Grabovac

IFIA medalja za inovativnost

133

BRODICA „DALMATINO”

Ante Grabovac

I na kraju, zahvaljujemo se svimpokroviteljima, supokroviteljima, suorganizatorima, sponzorima,medijima koji su svojim doprinosom pomogli uspješnoj organizacijiovogodišnje ARCA 2011. i 2. konferencije INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI.

Udruga inovatora Hrvatske
Vojislav Raušević, glavni tajnik
prof.dr.sc. Stjepan Car, predsjednik


FOTO GALERIJU IZLOŽBE ARCA 2011. MOŽETE VIDJETI OVDJE

KATALOG IZLOŽBE ARCA 2011. MOŽETE VIDJETI OVDJE