"ARCA 2003" – HRVATSKA IZLOŽBA IZUMA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA - UZLET HRVATSKOG INOVATORSTVA

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo i supokrovitelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Zagrebačkog Velesajma održana je Hrvatska izložba izuma, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2003. na Zagrebačkom Velesajmu od 16. do 21. rujna hrvatskoj su se javnosti predstavili 171 autor iz 18 županija i Grada Zagreba s više od 200 inovacija.

Poslije tri godine necjelovitog predstavljanja kroz dosadašnje prigodne izložbe i manjeg opsega hrvatski su inovatori dobili mogućnost na sustavan način predstaviti se na nacionalnoj izložbi. Zahvaljujući pokroviteljima osigurano je više od 350 m2 izložbenog prostora. Iako je prvi poziv za sudjelovanje na ovogodišnjoj izložbi objavljen u sredstvima javnog priopćavanja polovicom lipnja, krajem kolovoza organizatorima Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – Odboru za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva pristiglo je 230 prijava zainteresiranih inovatora. Posebno Prosudbeno povjerenstvo odabralo je 143 inovacije u službenu konkurenciju za nagrade, a svima drugima je dana mogućnost predstavljanja putem multimedijalne prezentacije.

Na dan otvorenja Jesenskog međunarodnog Zagrebačkog Velesajma izložbeni prostor «ARCE» posjetio je predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić koji je sa zanimanjem razgledao predstavljene inovacije. Predsjednik HZTK prof. Dr. sc. Ante Markotić tom je prigodom uručio predsjedniku Mesiću prvu zlatnu medalju «ARCA 2003», Katalog izložbe i primjerak Glasila HZTK. Predsjednik se i na taj način upoznao s organiziranim i osmišljenim načinom djelovanja hrvatskog inovatorstva u sustavu tehničke kulture.

Prolazeći kroz prostor izložbe predsjednik Mesić posebno je zanimanje iskazao za višenamjenski romobil istarskog inovatora Fabijana Uga i Kompenzator plovnosti – sistem traka za učvršćivanje tereta na leđima grupe autora iz tvrtke RED TEH d.o.o. iz Zagreba.

Ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Željko Pecek koji je bio domaćin predsjedniku Mesiću, na izložbenom prostoru Ministarstva, a na kojem je održana i «ARCA 2003» upoznao je predsjednika s programom Komercijalizacije inovacija kao temeljnim projektom Ministarstva namjenjenog poduzetnicima. Na zajedničkom prostoru Ministarstva uz ARCU 2003. bili predstavljeni i programi: Uspješnih žena poduzetnica, Zadruga, tradicionalnih obrta te UHIP – nevladine strukovne udruge koja predstavlja brojne potporne institucije poduzetništvu kao i Program razvoja poduzetničkih zona.Tijekom izložbe izuma, novih ideja, proizvoda i tehnologija održan je Okrugli stol «Inovacija i poduzetništvo»

Otvarajući taj skup dr. sc. Stanko Čajavec, predsjednik HZTK - Odbora za koordinaciju udruga inovatora i program inovatorstva istakao je da je najvažniji zadatak Odbora i udruženih članica Odbora jačanja pokreta inovatorstva kroz pomoć boljem organiziranju i unapređenju aktivnosti postojećih udruga i poticanje osnivanja novih. Uz to Odbor će kroz svoje programe uz zajedništvo s udrugama dati novi smisao rada udruga i pomoći članovima i zainteresiranima oblikovanje projekata koji će pridonijeti razvoju novih konkurentih proizvoda i tehnologija. Uvodničari u pojedine teme su bili: Rene Kajp: »Kako i zašto zaštititi inovaciju», Stjepan Ozimec «Škola kreativnog mišljenja», Dr.sc. Stanislav Čajavec: «Uloga udruga u organizaciji inventivnog rada»,

Sanja Želinski Matunec, pomoćnica ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo: «Aktivne mjere Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo poticanju razvoja poduzetništva», Branka Rakić: «Programi poticanja poduzetništva temeljenog na inovacijama», Mira Dronjić: «Programi HBOR-a» i Lidija Vuković: «Identitet poduzeća: faktor uspjeha na tržištu» su kroz prizmu onoga o čemu su govorili ukazivali na dosadašnje kvalitetne pomake u hrvatskom inovatorstvu odnosno na one mjere koje čine njihove institucije kako bi se još više poticalo i razvijalo poduzetništvo posebno ono temeljeno na inovacijama.

Tijekom održavanja izložbe, Centar za inovacije i transfer tehnologija predstavio je knjigu «Inovacije za tržište» koja je izašla iz tiska neposredno uoči ove izložbe. Osnovna je ideja nakladnika dati doprinos ubrzanju gospodarskog razvitka potaknuti produktivno (samo) zapošljavanje i poduzetništvo, te povezivanje obrtnika, poduzetnika i gospodarstvenika s autorima novih ideja. Sama knjiga podijeljena je u sedam cjelina među kojima izdvajamo detaljan prikaz djelovanja državnih institucija, Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Naime u tom dijelu knjige i Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Državni zavod za intelektualno vlasništvo predočili su čitateljima mjere za poticanje i vrednovanje inovacija odnosno dali preporuku i razloge zašto treba štititi intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj s obzirom na značenje zaštite i konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Izdvajamo poseban dio o pozitivnim iskustvima uspješnih inovatora koji su temeljem svojih inovacija ostvarili poduzetničke pothvate i danas u svojim tvrtkama svoju budućnost i razvoj grade na proizvodnji svojih inovacija. U ime nakladnika knjigu je predstavio Željko Orešković. Pridodajmo tome da je po prvi puta javnosti predočen i zbirni tabelarni prikaz 370 hrvatskih patenata koje je izdao DZIV. Vrijednost te knjige je i u poglavlju o organizacijama za potporu inovatorima na razini lokalne samouprave te predstavljanje poduzetničkih centara, inkubatora i dr.

Tijekom izložbe radilo je i Prosudbeno povjerenstvo u sastavu:

 • Prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik, HZTK, predsjednik Povjerenstva,
 • Rene Kajp, načelnik Odjela za informacije i suradnju s okruženjem, DZIV,
 • Branka Rakić , viša savjetnica, MOMSP,
 • Mirela Matić, HBOR,
 • Mladen Štajduhar, direktor, Riječki sajam,
 • Slobodan Buršić, predsjednik, SUIIŽ, Pula,
 • Veljko Pauš, član Uprave, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
 • Pavao Havličke, tajnik Povjerenstva

Kriteriji po kojima su radili članovi Povjerenstva bili su slijedeći:

 • razina invencije,
 • tržišna provjera – komercijalizacija,
 • dizajn – izgled.

Dodijeljene su odličja:

 • VELIKA ARCA za najbolju inovaciju,
 • dvije ZLATNE ARCE,
 • dvije SREBRNE ARCE,
 • dvije BRONČANE ARCE,
 • posebna nagrada NAJBOLJEM MLADOM INOVATORU.

Na Povjerenstvu je također zaključeno da će se po jedna od dviju zlatnih, srebrnih i brončanih ARKI dodjeljivati za tržišno najuspješniju inovaciju, a po jedna za izrazito visoku razinu invencije.


FOTO GALERIJU IZLOŽBE ARCA 2003. MOŽETE VIDJETI OVDJE

KATALOG IZLOŽBE ARCA 2003. MOŽETE VIDJETI OVDJE

Svečanosti uručenja što je održana u petak 19. rujna 2003. prisustvovali su ministri Željko Pecek – Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Franić, zamjenik ministra Ministarstva znanosti i tehnologije, ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Hrvoje Junašević, predstavnici Ministarstva prosvjete i športa, glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture, direktor Zagrebačkog Velesajma, Davor Spevec, predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvitak Branka Ivančić, direktorica Kreditne direkcije, Ljerka Nežić, Hrvatska gospodarska komora, poglavarstva Grada Zagreba Aleksandar Stanetti, te predstavnici mnogih drugih državnih županijskih i gradskih institucija.

Čestitajući inovatorima na osvojenim odličjima direktor Zagrebačkog Velesajma Davorin Spevec posebno je naglasio da sa zadovoljstvom ističe kako je cjelokupni projekt koji se održao u paviljonu 8 bio vrlo uspješan, te da je uvelike obogatio program ovogodišnjeg Jesenskog Velesajma. Također je izrazio želju da se ARCA slijedeće godine ponovo održi na Zagrebačkom Velesajmu i da preraste u međunarodni program Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma.

Obraćajući se prisutnima ministar Željko Pecek naglasio je da je cilj Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo stvaranje pozitivne klime za veću primjenu inovacija što mora uvjetovati stalno i organizirano djelovanje državne i lokalne uprave ali i samih poduzetnika, njihovih udruženja radi poduzimanja mjera koje će se dugoročno ostvarivati i davati pozitivne rezultate. Zadaća je nositelja gospodarske politike pravovremeno prepoznavanje i vrednovanje inovacija. Istaknuvši da inovatori najčešće nisu poduzetnici tako da inovacije koje bi se i mogle plasirati i proizvoditi ne nalaze proizvođača, odnosno tržište ministar Pecek je istakao da su u Ministarstvu praćenjem ostvarivanja programa uvidjeli važnost nacionalne izložbe inovativnih projekata koja će omogućit susret poduzetnika i inovatora. Na taj način bi se utemeljila burza inovativnih proizvoda na kojoj bi potencijalni proizvođači prema granama djelatnosti mogli tražiti nove ideje i inovacije.

Predsjednik Prosudbenog povjerenstva prof. Dr. Ante Markotić istaknuo je težinu zadaće koja je bila pred svakim članom Prosudbenog povjerenstva jer je među 150 inovacija u službenoj konkurenciji bilo daleko više onih koje zavređuju priznanje od broja nagrada predviđenih na ovogodišnjoj izložbi. Zbog toga je i prenio poruku svih članova Prosudbenog povjerenstva da bi trebalo razmišljati o proširenju broja nagrada ali ne više od 25 do 30% u odnosu na broj predstavljenih inovacija.

Ovogodišnji laureati su:

* VELIKA ARCA dodijeljena je inovaciji:

AEROBNE GRANULE, EKOLOŠKI INŽENJERING d.o.o., Margareta Glancer i Vice Šoljan, Kestenova 56 a / Kufci, 52446 Nova Vas

Ta inovacija objedinjuje inventivnost, znanost i poduzetništvo

* ZLATNE ARCE dodijeljene su inovacijama:

Za inventivnost i korak do komercijalizacije
VENTIL ZA DVOSMJERNI PROTOK , Slobodan Glavaš, Gradišćanskih Hrvata 7, 21000 Split

a za inventivnost i komercijalizaciju

 • IMP SISTEM, dr. sc. Leo Jonjić, Primorska 31.

* SREBRNE ARCE dodijeljene su inovacijama:

Za inventivnost i korak do komercijalizacije

UREĐAJ ZA MEHANIČKO ČIŠĆENJE VODA OD ZAGAĐENJA KOJA SU LAKŠA OD VODE POMOĆU ROTIRAJUĆEG CRIJEVA, Srećko Brkić, Ljudevita Gaja 8, 10290 Zaprešić

a za inventivnost i komercijalizaciju

 • KOMPENZATOR PLOVNOSTI – SISTEM TRAKA ZA UČVRŠĆIVANJE, (QSS)Red Tech d.o.o., Jurica Bezak, Neven Lukas, Ante Lančić, Domobranska 7, Zagreb, 098272290

* BRONČANE ARCE dodijeljene su inovacijama:

za inventivnost i komercijalizaciju

"AMBALAŽA M2" Maja Mikšić, Donja Švarča, 47000 Karlovac i

a za inventivnost i korak do komercijalizacije

· NAPRAVA ZA VJEŽBANJE INVALIDA U INVALIDSKIM KOLICIMA

P20030208A Romano Debeljuh, Pinkolica 8, 52352 Kanfanar

* POSEBNA NAGRADA NAJBOLJEM MLADOM INOVATORU dodijeljena je inovaciji

EKO – CLEAN , Dejan Ciglenečki, DIS, Medvedgrad

Unatoč pojedinim nezadovoljstvima i zamjerkama na premali broj nagrada i od strane izlagača, zajednička je ocjena svih sudionika, organizatora pa i posjetitelja da je takva izložba neophodna Hrvatskoj. Opravdanost održavanja vidi se i po tome što su pojedini inovatori ostvarili kontakte s poslovnim partnerima i to ne samo iz Hrvatske i da su nam najavili vrlo izgledne poslovne suradnje.

Zbog svega toga na kraju ovog teksta: DOVIĐENJA na ARCI 2004.