Vrijedan inovativan potencijal leži u idejama mladih inovatora kojih je u Hrvatskoj i najviše. ARCA im je prilika da predstave svoje ideje i inovacije, ne samo široj publici kao potencijalnim potrošačima već i zainteresiranim ulagačima i partnerima. S obzirom na dosadašnje godine, i ove godine na izložbi se očekuje sudjelovanje velikog broja mladih inovatora iz osnovnih i srednjih škola.