Opći uvjeti izlaganja

Organizator izložbe ARCA 2024 je Hrvatska zajednica inovatora, shodno pravilima IFIA – Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora, uz podršku Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 1. Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače.
 2. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju pravne i fizičke osobe u skladu s Općim uvjetima izlaganja.
 3. Na izložbi ARCA 2024 dopušteno je izlagati inovacije, nove proizvode i tehnologije iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatike, fizike, mehatronike, kemije, biologije, medicine i drugih prirodnih i tehničkih područja te inovacija iz područja društvenih i humanističkih znanosti.
 4. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 20. rujna 2024. u 12:00 sati.
 5. Prijave pristigle izvan roka navedenog u t. 4. Općih uvjeta izlaganja bit će odbačene.
 6. Valjano dostavljena prijava ujedno se smatra i ugovorom zaključenim između izlagača i organizatora kojim izlagač potvrđuje da prihvaća uvjete izlaganja. Izlagač je dužan prijavu vlastoručno potpisati, a ako je izlagač pravna osoba, dužan je prijavu ovjeriti pečatom. U slučaju ispunjavanja prijave na on-line obrascu ista je pravovaljana bez pečata i potpisa i njenim ispunjavanjem izlagač prihvaća uvjete izlaganja.
 7. Minimalni izložbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slučaju izložbenog prostora TIP A gdje jedna inovacija dolazi na 1 m2.
 8. Nakon zaprimljene prijave organizator će izlagaču ispostaviti ponudu za naručene usluge. Izlagač je dužan izvršiti plaćanje prema ponudi najkasnije do 1. listopada 2024.u 16:00 sati.
 9. Uplatom izvršenom prema ponudi izlagač osigurava svoj izložbeni prostor.
 10. Ukoliko izlagač ne izvrši uplatu u roku utvrđenom u t. 8. Općih uvjeta izlaganja ili do navedenog roka obavijesti organizatora da odustaje od izlaganja, izlagaču neće biti osiguran izložbeni prostor i dužan je organizatoru platiti 75 % cijene naručenog izložbenog prostora.
 11. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na izložbi izvan roka utvrđenog u t. 8. Općih uvjeta izlaganja, dužan je organizatoru platiti punu cijenu naručenog izložbenog prostora.
 12. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora organizator se obvezuje izvršiti do 9. listopada 2024. godine do 15:00 sati .
 13. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora dana 9. listopada 2024. od 15:00 sati.
 14. Izlagač je dužan na dan službenog otvaranja izložbe, najkasnije do 9:00 sati, opremiti izložbeni prostor izložbenim sadržajem.
 15. Službeno otvaranje izložbe održat će se 10. listopada 2024. s početkom u 10:00 sati.
 16. U slučaju zahtjeva izlagača za dodatnim radovima, opremom ili namještajem na izložbenom prostoru, organizator će izlagaču iste dodatno naplatiti u skladu s važećim cjenikom.
 17. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške s njegovog izložbenog prostora prije službenog zatvaranja izložbe koje će se održati 12. listopada 2024. godine. u 16:00 sati
 18. Radno vrijeme izložbe je od 10:00 do 18:00 sati za posjetitelje i od 9:45 do 18:15 sati za izlagače.
 19. Organizator osigurava zaštitarsku službu tijekom trajanja izložbe, no nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva nastale tijekom radnog vremena izložbe.
 20. Za vrijeme trajanja izložbe izvršit će se ocjenjivanje izložaka i najuspješnijim izlagačima i izlošcima dodijeliti nagrade i priznanja sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima ARCA.
 21. Za održavanje čistoće između izložbenih prostora brine organizator, a sam izložbeni prostor održava izlagač.
 22. Cijene izložbenog prostora iskazane su bez PDV-a, temeljem čl. 90. st. 1. i 2. Zakona o PDV-u.
 23. Eventualne sporove izlagač i organizator nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.