Mjesto na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA mogu pronaći i hrvatski obrtnici. Svjesni tržišnih potreba oni se posljednjih godina sve više okreću inovativnim proizvodima i uslugama, a ARCA je odlična prigoda za njihovo predstavljanje.
Kroz program pod nazivom Obrtnički dan na izložbi ARCA u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba bit će posebno predstavljeni obrtnici koji su se okrenuli inovacijama te projekti usmjereni poticanju inovativnog djelovanja među obrtnicima.