BRONČANE MEDALJE

1. PRIBOR ZA PISANJE OD VINOVE LOZE

Jagoda i Leo Bašić

2. KRTZ - NOŽ ZAOTVARANJE ORAHA

Tea Janković i Neven Glavić

3. UREĐAJ ZA KONTROLIRANO ISPIRANJE FILTERA NA EKOLOŠKI NAČIN

Marko Krtić

4. IZLOŽBENA OPREMA

Damir Remenar

5. MINI MLIN ZA PRERADU CJELOVITIH ŽITARICA

Tehnička škola Požega

Romario Vijačkić

Martin Kaprel, inž. strojarstva, mentor

6. AUTOMATIZIRANO ŠKOLSKO ZVONO

Eugen Peći

3. Gimnazija Osijek

Jerko Jukić, prof, mentor

7. LIJEVAK – DOZATOR

Sebastijan Leci

Zoran Kozjak, mentor

Industrijsko obrtnička škola Virovitica

8. SIGNALIZACIJA BICIKLISTIčKOG PRIJELAZA NA RASKRIŽJU

Vedran Kukrika

dipl. ing. Tomislav Vdovjak, mentor

Društvo inovatora Osijek

9. VIŠENAMJENSKI KOTAO ZA KUHANJE I DESTILACIJU

Almir Rebronja

Vinko Zlomislić prof. elektrotehnike,

mentor

Društvo inovatora Osijek

10. SUSTAV ZA PROIZVODNJU ORTOVODIKA

Dinko Jakušić

Petar Jončić

Genijator j.d.o.o.

11. ELEKTRONSKA KOLICA ZA KAMERU NA TRAČNICAMA SA SUSTAVOM ZA ODREĐIVANJE POZICIJE KAMERE U SVRHU POSTIZANJA EFEKTA PROŠIRENE STVARNOSTI

Stjepan Čajić

Stype CS d.o.o.

12. POTPALJIVAČ PROTUVATRE

13. PLASTIČNA KUČIĆA ZA ZAŠTITU OD MASLININE MUHE

Anton Gašpić

14. BATERIJSKI ČLANAK NA SLANU VODU

Ramonaj Naser

15. DIGITALNA LABORATORIJSKA STANICA

Ivan Golubić

Zadruga Ruđer- Tehnička škola

Ruđera Boškovića

16. CARPETALARMCLOCK

Matej Nogić

Udruga inovatora sisačko - moslavačke županije ISIMOS;

Tehnička škola Sisak

17. PRIJENOS PODATAKA LASEROM

Tino Herljević

18. PODTLAČNI PRETAKAČ

Blaž Jurić

Dalmatinski inovatori Tesla – DALMIT

19. UREĐAJ ZA MJERENJE NEURAVNOTEŽENOSTI MASA

Fudurić Darko, Fudurić Antun

DINAMIKA d.o.o.

20. TERMOPLASTIČNA CIJEV S ARMIRANOM ZAVOJNICOM I  POSTUPAK NJENOG DOBIVANJA

Ante Vuković

21. UREĐAJ ZA DINAMIčKA ISPITIVANJA  MEHANIčKIH SVOJSTAVA FETALNIH MEMBRANA

Tomislav Baškarić, mag. ing. mech.

22. SONDA ZA PROČIŠĆAVANJE  JEDNJAKA PREŽIVAČA

dr. vet. Sanel Alagić

23. RAZVOJ TEHNOLOGIJE UZGAJANJE KUKURUZA S EKOLOŠKIM PRISTUPOM

Milena Simić

INSTITUT ZA KUKURUZ „ZEMUN POLJE“

24. CANPER – UREĐAJ ZA PIJENJE IZ LIMENKI S POKLOPCEM

Bojan Goršič

25. POGON ZA DUPLIRANJE

NÁDAS, Béla dr.

26. BILJNI LIJEK ZA UBLAŽAVANJE ČMIČAKA)

Zahra Mousivan

Narges Karshenas

27. SEPARATOR HETEROGENIH TEKUĆIH MJEŠAVINA

Aleksander Pabioe

Cracow University of Technology

28. METODA HLAĐENJA I GRIJANJA PROCESORA I POLUVODIČKIH UREĐAJA

Piotr A. Baranowski, Michal

Gabrylewski, Artur Rusowicz

Research and Development Centre

for Research and Didactic Equipment

29. LINIJA ZA AUTOMATSKO ZAVRŠNO SKLAPANJE OSIGURAČA

Zbigniew Pilat, Marek Grabiñski,

iesław Kopacz, Stanisław Kacprzak,

Krystian Zalewski, Wiesław Gutowski,

Industrial Research Institute for

Automation and Measurements PIAP

30. ELEKTRONSKI SUSTAV KOMUNIKACIJE S LJUDIMA ZA INVALIDNE OSOBE

J. Król, M. Skórzañski, P. Krosny, P.

Domagalik, S.Kozok (students),

D.Radajewski, Z. Pałasz, K. Smyczek

(teacher)

31. SINTEZA 4A ZEOLITA IZ PRIRODNIH SIROVINE TREPEL

dr. Blagica Cekova

32. NISKOTEMPERATURNA OPREMA ZA SPREMANJE, TRANSPORT I TESTIRANJE ELEMENATA BRODSKIH STROJEVA

Krotov Alexander

Makarov Boris

Yakovlev Valentin

Bichkov Evgeniy

Umanskiy Vyacheslav

33. PRETVARAČ ZA KONTINUIRANI NADZOR PODZEMNIH VODA PODLOŽNIH ZAGAĐENJU NAFTNIM PROIZVODIMA

TRANSDUCER FOR CONTINUOUS MONITORING OF GROUNDWATER SUSCEPTIBLE TO POLLUTION BY OIL PRODUCTS

Igor Cretescu

Corneliu Cojocaru

Matei Macoveanu

34. INSTALACIJA ZA AERACIJU POVRŠINSKIH VODA

Ion Giurma

Ioan Craciun

Constantin - Marin Antohi

Marius Telisca

SREBRNE MEDALJE

1. SANITARNO CJELOGODIŠNJI VRTNI HIDRANT S AUTOMATSKOM TERMIČKOM ZAŠTITOM PROTIV SMRZAVANJA I GUBITKA

Marko Krtić

2. PROGRAMIRANI REZAč STIROPORA

Tehnička škola Požega

Karlo Mandić

Martin Kaprel, inž. strojarstva, mentor

3. POMAGALA ZA OBLAČENJE ČARAPA

Šterpin Josip

4. DIDAKTIČKI SET

Stevče Arsoski

Udruga inovatora sisačko -

moslavačke županije ISIMOS;

Tehnička škola Sisak

5. POVEZIVANJE GRAĐANSKE RADIOKOMUNIKACIJSKE FREKVENCIJE (446 MHZ - PMR) I IT TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE (INTERNET) PUTEM FRN (FREE RADIO NETWORK) PROGRAMSKOG PAKETA

Grupa djece CBRK Klaka iz Zagreba,

mentori dipl. ing. Livio Plavec i dipl.

ing. Dražen Terek

Hrvatski savez CB radioklubova

IZRADA ANTENE ZA RADIOKOMUNIKACIJSKI UREĐAJ NA FREKVENCIJI 446 MHZ (KOLINEARNA ANTENA OD 4 ELEMENTA)

Grupa djece CBRK Klaka iz Zagreba,

mentori dipl. ing. Livio Plavec i dipl.

ing. Dražen Terek

Hrvatski savez CB radioklubova

6. NAPRAVA ZA VEZANJE PLOVILA U MARINI Marko Vuković

7. GENERATOR ZA PROIZVODNJU PLINA IZ VODE

Marinko Spudić

8. VENTILACIJSKI REKUPERATOR ZRAKA SA SREDSTVOM ZA STERILIZACIJU I PROČIŠĆAVANJE ZRAKA

Vladimir Tudić

9. GT13E2 KOMORA IZGARANJA - ZONA 2 SA ZAVARENOM RAZDJELNOM PLOHOM I UNAPRIJEĐENIM DIZAJNOM HLAĐENJA

Alstom Hrvatska d.o.o.

Hartmut Haehnle, Remigi Tschour,

Lothar Schneider, Alen Marković

10. ZBIRKA POČETNIČKIH MODELARSKIH I MAKETARSKIH RADOVA

Osnovna škola Dubovac – Klub

mladih tehničara, Karlovac

Grupa učenika

Marko Ožura, mentor

11. TERMO TORBA

Miljenko Vuk

Udruženje obrtnika grada Zagreba

12. LAMELNI STROJ S MIRUJUĆIM I ROTIRAJUĆIM CILINDROM SA SMANJENOM ZRAČNOŠĆU ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

Nebojša Bošković

13. PROPOCIJAN KAPSULE

PIP d.o.o.

Ivan Bračić

14. GREYP G-12 električni bicikl

Rimac Automobili d.o.o.

Mate Rimac

15. CIJEVNO POJAČALO MARSHALL

Grgić Mišo

Mladen Marušić, mentor

STŠ Fausta Vrančića

16. PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA SA PRALIŠTA BRODICA ECO PROJEKT d.o.o.

17. POGONA OSOVINE ZA RAZMINIRANJE

Franjo Vukić

Udruženje obrtnika grada Zagreba

18. LE KLISKO KUPOLA (NOVI ELEMENT LR KOŠNICE)

Dubravko Lesković

Vladimir Klišanin

19. ŠEĆERNA PASTA ZA DEPILACIJU

Meliha Klopić

20. RAZVOJ DOMAĆIH ČESTIČNIH HIBRIDNIH KOMPOZITA A356/SiC + GRAFIT SA KRUPNIM ČESTICAMA GRAFITA

Ilija Bobić1, Biljana Bobić2, Miroslav

Babić3, Aleksandar Vencl4, Slobodan

Mitrović3

21. INTELIGENTNI SUSTAV ZA SLANJE SMS PORUKA I AUDIO VEZU S KLIJENTIMA BANKE U NAIZMJENIČNOM GOVORNOM UREĐAJU

Alireza Mazrob

Davood Saadatkhah

Eshagh Pazooki

22. MJEŠAVINA ZA PROCES VRENJA KOJA SADRŽI IZOMERIZACIJSKI I/ILI NE-IZOMERIZACIJSKI EKSTRAKT HMELJA NA KRUTOM NOSIOCU - MALTODEKSTRIN

Edward Roj, Kazimierz Kozlowski,

Agnieszka Dobrzynska-Inger

23. NOVI ORGANSKI SREBRNI I BORONSKI KOMPLEKSI KAO REVOLUCIJA U TRETMANU OZBIJNIH BOLESTI LJUDI, ŽIVOTINJA I BILJAKA

Stanisław Szczepaniak, Remigiusz

Szczepaniak, Elwira Szczepaniak,

Dominika Szczepaniak, Monika

Szczepaniak, Aneta Zalewska

INWEX

24. POŽARNI RETARDANT NA BAZI POLIMERNIH NANOKOMPOZITA ZA PRIMJENE U PRIRODI

E. Kicko-Walczak, G. Rymarz

The Institute of Polymer Materials and

Dyes

25. UNIVERZALNI ELEMENTI ZA BRZU MONTAŽU SKELA - PLATFORMI

Vele Nelkovski

26. UČINKOVITA TEHNOLOGIJA VAKUUMSKE-PLAZMA OBRADE PROIZVODA U JEDINICAMA S VELIKIM VAKUUMSKIM KOMORAMA

Borisov Dmitrii

Korotaev Alexander

Kyznetsov Vladimir

Chylkov Evgenyi

27. RADNI MODEL PLOVILA S LASERSKOG STANICOM VISOKE SNAGE

Klyachko Lev

Bazlev Dmitry

Aparin Yuri

Pustovit Boris

Sorokin Yuri

Solovyan Anna

28. VISOKO PRECIZNA METODA KONTROLE STABILIZATORA IMPULSNE STRUJE

Iordan Vladimir

Solovyev Andrej

ZLATNE MEDALJE

1. ENERGETSKI NAPONSKI TRANSFORMATOR S OTVORENOM JEZGROM KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA

Zvonimir Ubrekić, dipl. ing.

Igor Žiger, dipl. ing.

Končar - Mjerni transformatori d.d.

2. CRNA KUTIJA ZA ELEKTRIčNE STROJEVE – EMBB

dr. sc. Ante Elez

Josip Študir dipl. ing.

Josip Polak dipl. ing.

Ivan Poljak mag. ing. eit.

KONČAR

– Institut za elektrotehniku d.d.

3. C@N MOTION - INTERAKTIVNI MULTIMEDIJALNI KIOSK UPRAVLJAN POKRETOM TIJELA

Tomislav Bronzin

CITUS d.o.o.

4. SPINALIS STOLICE

SPINALIS CHAIRS

ERGONOMIJA d.o.o.

5. BIOREAKTORSKA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Ðuro HORVAT

TEHNIX d.o.o

6. SOLARNI ELEKTRIČNI AUTOMOBIL- STRELA NO1

TIM: Dominik Tušak, Dominik Žarković,

Tin Novak, Igor Milek, Leon Redžić,

Saša Momčilović, Nenad Bojčetić,

Mislav Blečić, Stevče Arsoski

Tehnička škola Sisak; Udruga inovatora ISIMOS

7. MODULACIJA IMUNOSTI ZDRAVLJA KAO ALTERNATIVA ANTIBIOTICIMA U UZGOJU KONZUMNIH ŽIVOTINJA

Špoljarić Daniel, Popović Maja,

Živković Mario, Špiranec Katerina,

Petek Maja Jelena, Brzica Hrvoje,

Vrkić Vanja, Mršić Gordan,

Mihelić Damir

Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu

8. TELEMETRIJSKI HIDRANT

TELEMETRY HYDRANT

Igor Ignac

Boro Markić

EDC d.o.o.

9. THERMOCARE

BERNARDA d.o.o.

Bernarda Cecelja

10. VOZILO S HIBRIDNIM POGONOM

Antonio Grgas

Nenad Grgas, mentor

Dalmatinski inovatori Tesla – DALMIT

11. ELEKTRONIČKA TESLINA ZAVOJNICA MODULIRANA GLAZBOM

Ivan Kožar

Elektronički i računalni klub

12. PODMORSKI HIDRAULIčNI UTIKAč SA ELEKTRIčNIM SPOJEM

LAGENA d.o.o.

13. TROKUTASTO TURBINSKO KOLO

Zdravko Bosnić

14. UREĐAJ ZA TESTIRANJE PERIFERNOG ŽIVČANOG SUSTAVA RUKU I NOGU

Obrad Dabić

15. EKSTREMNO VISOKO ENERGETSKA BATERIJA – UPORABA UGLJIČNOG DIOKSIDA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE

RAISZ, Iván dr.

RAISZ, Dávid

16. SUSTAV ZA MJERENJE VISKOZNOSTI POMOĆU POTPUNO AUTOMATSKE METODE S PADAJUĆOM KUGLOM

Mojtaba Ranjbar

Mehdi Ghasembeigi

Fariba Khalili

17. BIOMEDICINSKI KOMPOZITI NA OSNOVI HIDROKSIAPATITNOG BIO-KERAMIČKOG MATERIJALA I POLIMERNOJ MATRICI S KOLAGENOM

PhD Eng. Agnieszka Sobczak-Kupiec,

PhD Eng. BoŸena Tyliszczak, MSc. Eng.

Dagmara Malina,

MSc Eng. Katarzyna Bialik-W¹s

Cracow University of Technology

Faculty of Chemical Engineering and Technology

ZA NAJMLAĐEG INOVATORA

18. MEHANIČKO-ROBOTIČKI AUTOMAT ZA BONBONE

Filip Beleta

NAGRADE ARCA

  1. VHS -2 JURIŠNA PUŠKA

HS Produkt

Marko Vuković

  1. SENZOR ŽELJEZNIčKOG KOTAčA ZA PNEUMATSKE METROE 

ALTPRO d.o.o.

Zvonimir Viduka

  1. CONCEPT ONE

Rimac Automobili d.o.o.

Mate Rimac

  1. KRALJICA PARKOVA – SAMOHODNI STROJ ZA UREĐIVANJE OKOLIŠA

Ivan Gregorič

  1. KONSTRUKCIJA I PROIZVODNJA SAMOKOMPAKTIRAJUĆEG BETONA VISOKE ČVRSTOĆE KOJI ODGOVARA NEOPERATIVNIM OBRAMBENIM MJERAMA ZA PRIMJENU U SKLONIŠTIMA U URBANIM SIGURNOSNIM PODRUČJIMA I UPRAVLJENJE KRIZNIM SITUACIJAMA

Mr. Masoud Shafaghi

  1. KONSTRUKCIJA I PROIZVODNJA BETONA KOJI SADRŽI KARBIDNI SILIKON ZA BETONSKE ZAŠTITNE STRUKTURE I FORTIFIKACIJE KAO JEDNA OD MODERNIH TEHNOLOGIJA U NEOPERATIVNOJ OBRANI

Mr. Masoud Shafaghi

  1. KONSTRUKCIJA BETONA KOJI SADRŽI NANO SUSPENZIJU CINK OKSIDA ZA SMANJENJE PROPUSNOSTI BETONA ZA KISELINE, KEMIJSKE MATERIJALE ZA PRIMJENU U MODERNOM UPRAVLJANJU RATNIM I KRIZNIM SITUACIJAMA

Mr. Masoud Shafaghi

  1. SENSE – SENZORSKI  IZVEDENA NEUROLOŠKA OKOLINA ZA NAPADAJ

Mariusz Chmielewski, Bartłomiej

Wójtowicz, Witold Matuszewski,

Mateusz Chrustny, Monika Lipiñska,

Piotr St¹por

Military University of Technology

GRAND PRIX

MODULARNA HRVATSKA KACIGA ŠESTAN - BUSCH d.o.o.

Alojzije Šestan i Egon Busch